Make an appointment!

You are making appointment for at . We just need few additional informations from you:

Your appointment was sent successfully - thank you!

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2 lata ago · · Możliwość komentowania KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH została wyłączona ·

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ION HAIR DESIGN IZABELA BAGIŃSKA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, REGON 015167582, NIP 5213134537, Tel. 22 647 57 10, mobile 504 300 303, email: ion@ionhairdesign.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r) a na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r) dla prowadzenia kampanii i innych działań reklamowych;
3) w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli zawrzeć i wykonywać umowy. Będziemy przekazywać dane wyłącznie następującym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej i podmiotom uprawnionym do odbioru danych z mocy prawa;
3) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przygotowania, zawarcia i wykonania umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy ale w każdym przypadku nie dłużej, niż 10 lat od końca roku, w którym podała Pani/Pan dane osobowe;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Przeczytaj cały artykuł